1839 Association
home
CELE ‘1839 ASSOCIATION’:

Ÿ
WSPIERANIE SZEROKO ROZUMIANEJ KULTURY
Ÿ
UPOWSZECHNIANIE KULTURY POLSKIEJ
Ÿ
PROPAGOWANIE FOTOGRAFII I HISTORII
Ÿ
WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
OBJECTIVES OF THE ‘1839 ASSOCIATION’:

Ÿ
SUPPORTING BROADLY UNDERSTOOD CULTURE
Ÿ
DISSEMINATION OF POLISH CULTURE
Ÿ
PROMOTING PHOTOGRAPHY AND HISTORY
Ÿ
SUPPORTING INTERNATIONAL COOPERATION
KONTAKT / CONTACT
STRONA W BUDOWIE     SITE UNDER CONSTRUCTION
REGULAMIN KONKURSU
ARTCHOPIN 2019

REJESTRACJA
ARTCHOPIN 2019

TERMS AND CONDITIONS
ARTCHOPIN 2019

ARTCHOPIN 2019 REGULAMIN
Artchopin 2019 Terms and Conditions
MONIKA DYKER-WOŹNIAK
+48 509 239 739
GRZEGORZ CZARNECKI
+48 501 042 830
BARTOSZ PATER
+48 724 148 498

PROTOKÓŁ JURY ARTCHOPIN 2019
ArtChopin 2019 protokół